NGO Pomalo Logo

Održivi razvoj otoka Visa

Udruga Pomalo je organizacija civilnog društva koja se zalaže za održivi razvoj, promociju i zaštitu kulturnih vrijednosti, zaštitu okoliša i prirodnog okruženja, društvenu toleranciju i multikulturno društvo bazirano na interkulturalnom dijalogu.

Namjere udruge Pomalo su da, oslanjajući se na lokalne prirodne i društvene resurse, kao i na resurse članova udruge, doprinese održivom razvoju lokalne zajednice otoka Visa, a ta će se namjera provesti kroz:

nOVOSTI

Ukoliko želite pomoći radu Udruge Pomalo donacijom, broj bankovnog računa udruge je:

Erste Bank, IBAN: HR5724020061100904867, SWIFT: ESBCHR22.